Inland Skipper ISSA

Sternik jachtu śródlądowego


Certyfikat umiejętności Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich – ISSA (International Sailing Schools Association). Poświadcza umiejętność samodzielnego prowadzenia jednostek żaglowych na śródlądziu. Potwierdza, iż osoba, która go posiada ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować jachtem.

Umiejętności:

Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

Wymagania:

Ukończone 16 lat

W przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

Jedno zdjęcie 3,5 x 4,5 cm.

Zakres szkolenia:

Program szkolenia w systemie ISSA ogranicza się do minimum, które jest niezbędne do tego, aby bezpiecznie prowadzić jacht. W szkoleniu na poziomie Inland Skipper’a kładziemy nacisk na: bezpieczeństwo, umiejętność manewrowania jachtem na żaglach i na silniku, przepisy, meteorologię, budowę jachtu, teorię żeglowania, locję śródlądową, ratownictwo, prace bosmańskie i ochronę środowiska