Inshore Skipper ISSA

Podstawowy amatorski Stopień Skippera

Certyfikat umiejętności Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich – ISSA (International Sailing Schools Association). Potwierdza umiejętność samodzielnego prowadzenia jachtu na śródlądziu oraz na morzach bezpływowych w strefie przybrzeżnej w porze dziennej. Zgodnie z założeniami ISSA nie ogranicza on jednak możliwości prowadzenia jachtu w porze nocnej, jak również na wodach pływowych.

Wymagania:

Ukończone 16 lat
Poświadczenie odbycia rejsów pełnomorskich o łącznym czasie co najmniej 100 godzin żeglugi
Jedno zdjęcie 3,5 x 4,5 cm.

Umiejętności:

Prowadzenie jachtów żaglowych:

po wodach śródlądowych w porze dziennej
po wodach morskich w strefie przybrzeżnej w porze dziennej do 6o Beauforta

Zakres szkolenia:

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej między innymi: przepisy dotyczące uprawiania żeglarstwa na wodach morskich, budowę, obsługę, wyposażenie i eksploatację żaglowych jachtów morskich, teorię żeglowania, locję morską, ratownictwo, meteorologię, prace bosmańskie, łączność i organizacje służb ratowniczych, nawigację oraz manewrowanie jachtem.

Tryb szkolenia:

Proponujemy kilka sposobów odbycia szkolenia. Każdy może wybrać optymalny dla siebie.