Kursy PADI


Open Water Diver – kurs nurkowy na stopień podstawowy


owd

Kurs nurkowania Open Water Diver, w systemie Padi, pozwoli Ci zapoznać się ze sprzętem nurkowym, jego obsługą oraz umożliwi w prosty, efektywny i bezpieczny sposób nauczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności nurkowania. Założeniem kursu jest nie tylko nauka nurkowania, ale także sprawienie przyjemności jego uczestnikom, którzy w prosty sposób mogą zdobyć odpowiednią wiedzę. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane nurkom. Są one do spełnienie przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest umiejętność pływania (200 metrów w dowolnym czasie i dowolnym stylem), która związana jest z odpowiednią sprawnością fizyczną.
Wymagania wstępne:
Minimalny wiek 10 lat dla  Open Water Diver Junior oraz 15 lat dla Open Water Diver.
Przebieg kursu (trzy części):
Część pierwsza: Składa się z pięciu modułów teoretycznych. Kursant ma do dyspozycji materiały szkoleniowe w postaci podręcznika i płyt DVD z filmem instruktażowym. Ponadto każdy moduł poprzedzony jest wykładem prowadzonym przez Instruktora PADI. Zajęcia teoretyczne pozwolą zapoznać się z podstawami niezbędnej wiedzy do bezpiecznego przebywania pod wodą.
Część druga: To zajęcia praktyczne w basenie w pełnym sprzęcie do nurkowania. Ćwiczenia praktyczne w niektórych wypadkach możliwe są do wykonania, w pewnym zakresie, również na wodach otwartych (wszędzie tam, gdzie warunki akwenu odpowiadają warunkom basenowym). Zajęcia te umożliwią sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej podawanej na wykładzie, będąc jednocześnie sprawdzianem podstawowych umiejętności nurkowych.
Część trzecia: To cztery nurkowania w wodach otwartych, które mają na celu doskonalenie wiedzy praktycznej w typowych sytuacjach, zdarzających się pod wodą. Pozwalają one ocenić zdobyte umiejętności. Struktura kursu umożliwia dopasowanie go do indywidualnych umiejętności uczestnika i wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom. Podczas nurkowań szkoleniowych w akwenach otwartych, każdy ze studentów będzie mógł poznać warunki nurkowania oraz środowisko podwodne okolicznych wód, w których będzie nurkował po zakończeniu kursu.
Uprawnienia:
Międzynarodowy certyfikat Open Water Diver PADI uprawnia do nurkowania z partnerem o stopniu równorzędnym lub wyższym do 18 metrów bez konieczności przebywania pod bezpośrednią lub pośrednią opieką czy nadzorem instruktora we wszystkich bazach nurkowych na całym świecie. Możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju działalności nurkowej. Możliwość uczestnictwa w zaawansowanym kursie PADI Advanced Open Water Diver oraz uczestnictwo w części kursów specjalistycznych.


Advanced Open Water Diver Padi – kurs nurkowy na stopień zaawansowany


aowd

Pozwala zwiększyć Twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe, dzięki czemu można czuć się bardziej komfortowo w wodzie. Jest to świetny sposób, aby nadal nurkować i uczyć się pod okiem instruktora PADI. Kurs bazuje na tym co nauczyłem się wcześniej i rozwija nowe możliwości, wprowadzając Cię w nowe obszary działalności nurkowej.

Wymagania wstępne:
Posiadanie stopnia Open Water Diver lub równorzędnego innej organizacji. Minimalny wiek 15 lat dla Advanced Open Water Diver (osoby pomiędzy 12 a 15 rokiem życia mogą ukończyć kurs Junior Advanced Open Water Diver). Program kursu Junior Advanced nie odbiega niczym od kursu Advanced, jedyną różnicą jest obniżona maksymalna głębokość do 21 metrów. Po ukończeniu 15 lat stopień ten można zamienić na stopień Advanced Open Water Diver PADI.

Przebieg kursu:
W czasie szkolenia kursant wykonuje dwa nurkowania obowiązkowe: nurkowanie nawigacyjne i głębokie (18 – 30 metrów), oraz trzy nurkowania do wyboru np. nocne, poszukiwawczo-wydobywcze i doskonała pływalność zerowa. Podczas kursu Advanced nie ma wykładów i egzaminu tak jak na kursie Open Water Diver. Przed każdym nurkowaniem instruktor omawia materiał przerobiony samodzielnie przez kursanta.

Uprawnienia:
Nurkowanie z partnerem do głębokości 30 metrów, oraz możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych a także w kursie Rescue Diver.


Przed ubieganiem się o stopień Divemaster Padi należy zrobić kursy ( więcej szczegółów kliknij logo. )


 

efr

diver


Divemaster Padi – kurs nurkowy


 

divemaster padi

 

To pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na profesjonalną ścieżkę nurkowania i odgrywa kluczową rolę w systemie edukacyjnym PADI. W momencie ukończenia kursu student staje się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego. Osoby, które pozytywnie ukończą to szkolenie zdobędą rangę certyfikowanego asystenta instruktora.

Wymagania wstępne:
Minimalny wiek 18 lat. Posiadanie stopnia Resce Diver lub równorzędnego innej organizacji oraz dowód ukończenia kursu pierwszej pomocy na przykład Emergency First Response z ostatnich 12 miesięcy. Posiadanie ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania. Zaświadczenie powinno być wydane w okresie 12 miesięcy.

Przebieg kursu:
Program kursu Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebnego do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności i osiągnięć kursantów. Przykładowe harmonogramy zakładają, że zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 20 godzin, a zajęcia praktyczne 30 godzin (łącznie 50 godzin). Harmonogramy zakładają, że grupa będzie się składać z sześciu studentów. Szkolenie Divemastera składa się z trzech modułów, które obejmują między innymi: sprawdzenie umiejętności pływackich i nurkowych kursanta oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej na tematy takie jak: fizyka, fizjologia, środowisko nurkowe, planowanie nurkowania, organizacja i kontrola nurkowania oraz sprzęt nurkowy.

Uprawnienia:
Certyfikowany Divemaster ma prawo: asystować instruktorowi PADI podczas prowadzenia szkoleń na basenie i wodach otwartych. Samodzielnie prowadzić programy PADI takie jak: Discovery Local Diving, Scuba Review.  Ogólnie nadzorować zarówno szkolenia jak i zajęcia poza szkoleniowe poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami.