Yacht Crew

Wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego.

 

Wykwalifikowany członek załogi to certyfikat umiejętności Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich – ISSA (International Sailing Schools Association), potwierdzający, że jego posiadacz to niezastąpiony pomocnik w prowadzeniu jachtu.

Certyfikat ten nie daje możliwości samodzielnego prowadzenia jednostki, jednak obok stwierdzenia posiadanych umiejętności jest doskonałą formą zachęty do dalszego rozwijania żeglarskiego rzemiosła, np. dla młodzieży,a także osób towarzyszących uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń lub rejsów.


Wymagania:
Ukończone 12 lat
W przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów.
Jedno zdjęcie 3,5 x 4,5 cm
Uprawnienia:
Certyfikat ten jest dokumentem stwierdzającym, że dana osoba posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne wystarczające by w czasie rejsu w sposób wydajny pomagać prowadzącemu jacht. Mimo, iż certyfikat ten nie daje możliwości samodzielnego prowadzenia jachtu stwierdza, iż jego posiadacz to doświadczony żeglarz.
Zakres szkolenia:
Certyfikat ten może zdobyć osoba biorąca udział w organizowanym przez nas rejsie morskim lub śródlądowym, a także każdy, kto towarzyszy kursantowi w trakcie szkolenia na dowolny stopień żeglarski. Szczegółowy zakres szkolenia znajdziesz. Certyfikat może uzyskać również osoba uczestnicząca w innym niż organizowanym przez nas rejsie morskim lub śródlądowym.